herb BIP - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

www.sp1sobotka.pl

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce jest szkołą publiczną o strukturze organizacyjnej klas I - VI i działa na podstawie:

  • Uchwały nr VI/32/99 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce,
  • Uchwały nr XX/164/2000 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 7 lipca 2000 roku zmieniającej uchwałę nr VI/32/99 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce,
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu, 
  • Zarządzeń Dyrektora Szkoły, 
  • Regulaminów.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (nr REGON 000263053) jako gminna samorządowa jednostka organizacyjna prowadząca działalność z zakresu szkolnictwa podstawowego.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Sobótka.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Krekota 05-01-2010 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Krekota 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Ewa Krekota 08-01-2010 12:03